Lęk przed odłączeniem jest coraz powszechniejszy. Na czym polega, jak sobie z nim radzić, co powinno nas zaniepokoić? W znalezieniu odpowiedzi pomogą filmy edukacyjne dotyczące Fear of Missing Out, które powstały w ramach akcji prowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów NASK i Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Pierwszy z nich właśnie zadebiutował w sieci.

FOMO (ang. Fear of Missing Out) to jeden z częstszych skutków nadużywania technologii cyfrowych. Borykamy się z nim wszyscy, jednak w największym stopniu dotyczy on młodych użytkowników internetu. Aby poznać więcej szczegółów na temat lęku przed odłączeniem, warto sięgnąć po materiały edukacyjne dotyczące tego zjawiska. Powstały one w ramach akcji  realizowanej przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego (UW), NASK – Państwowego Instytutu Badawczego i Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Czy jesteśmy sfomowani?

Badanie „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem” realizowane jest od 2018 roku. Dzięki cyklicznie opracowywanym raportom popularnonaukowym udaje się systematycznie budować świadomość na temat istnienia FOMO w Polsce, jego skutków i sposobów przeciwdziałania mu. Ostatni raport pt. „FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii” nie pozostawia złudzeń: zwiększa się odsetek osób wysoko sformowanych, internauci zmagają się z przeciążeniem informacjami w sieci, rośnie zaangażowanie w media społecznościowe. Wiele respondentów problemowo używa urządzeń cyfrowych, spędzając długie godziny przed ekranami urządzeń. Jak to wpływa na ich życie?

FOMO: baza wiedzy

Aby znaleźć niezbędne informacje na temat FOMO i higieny cyfrowej, warto odwiedzić stronę www.fomo.wdib.uw.edu.pl. Znajdują się tam dotychczasowe raporty z badań  „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”, a także dodatkowe opracowania danych, spis publikacji, wystąpień konferencyjnych i odwołania do prac innych popularyzatorów wiedzy zajmujących się tym zjawiskiem. To także miejsce, w którym pojawią się wszystkie informacje o kolejnych przedsięwzięciach podejmowanych w ramach projektu. „Własne miejsce w sieci daje ogromne możliwości rozwoju projektu, w którym od kilku lat badamy skalę występowania FOMO i zjawisk mu towarzyszących, takich jak np. uzależnienie od smartfonów, nomofobia i zaangażowanie w media społecznościowe” – mówi dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, inicjatorka i koordynatorka projektu „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”.

FOMO: filmy edukacyjne

Najnowszy raport stał się punktem wyjścia dla akcji edukacyjnej, w ramach której przygotowano krótkie filmy przybliżające FOMO, np. jego objawy, przyczyny i skutki. Filmy będą publikowane na stronie www.fomo.wdib.uw.edu.pl przez kolejne cztery tygodnie. Pierwszy z nich – „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie” – obrazuje reakcję osoby z wysokim Fear of Missing Out na wiadomość, że w danym momencie jej przyjaciele dobrze spędzają czas bez niej.

Zobacz film „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie”

Zobacz dodatkowe dane „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie”

„Cykl filmów edukacyjnych jest dla nas szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, to narzędzie, które można dowolnie wykorzystać na spotkaniach dotyczących higieny cyfrowej, relacji rówieśniczych lub edukacji medialnej. Po drugie, uatrakcyjnia on nasze działania, zwiększając szanse na ich dalszą popularyzację. Po trzecie, powstał on dzięki zaangażowaniu pracowników oraz – przede wszystkim! – studentek i studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, który wspaniale odegrali powierzone im, zróżnicowane role. Można powiedzieć, że to efekt prawdziwie bliskiej i skutecznej współpracy” – dodaje Anna Jupowicz-Ginalska.

„Cieszę się, że eksperci NASK już po raz kolejny wzięli udział w projekcie FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem, który ma na celu rozpoznanie zjawiska FOMO i przyjrzenie się jego konsekwencjom. Raport z badania pokazał, że potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, uświadamiająca użytkowników internetu o potencjalnych skutkach uzależnienia od sieci. Chcemy wspólnie, razem z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, tworzyć środowisko do szerokiej dyskusji dotyczącej fenomenu FOMO i cyfrowego dobrostanu, łączyć pokolenia, zachęcać zarówno do osobistej refleksji związanej z rolą nowych technologii i urządzeń cyfrowych w naszym życiu, jak i podejmowania działań w kierunku kształtowania zrównoważonych i odpowiedzialnych cyfrowych postaw. Niebawem rozpoczną się prace nad kolejną edycją badania, mam nadzieję, że jego wnioski pomogą nam jeszcze lepiej działać na polu edukacji cyfrowej – mówi Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego”, mówi Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Kolejne filmiki zostaną udostępnione w tygodniowych odstępach. Jakich aspektów FOMO będą dotyczyć? Warto się o tym przekonać, odwiedzając www.fomo.wdib.uw.edu.pl

Opracowanie strony i filmów sfinansowano ze środków pochodzących z IV edycji Konkursu „Nauka jest dla ludzi”, organizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego

===

Więcej informacji udziela: dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, a.ginalska@uw.edu.pl